Đặt hàng định kỳ

  1. Khách hàng áp dụng và thời gian
  • Khách hàng thành phố HCM
  • Thời gian triển khai 15/09/2018
  1. Nội dung chương trình
  • Khi khách hàng đặt hàng giao hàng định kì, sẽ có nhân viên chăm sóc nhắc nhở mua hàng khi hết sản phẩm và tiến hàng giao hàng trong ngày.
  • Không tính phí vận chuyển với các mặt hàng giao hàng định kì và tất cả các mặt hàng trên website khác khi KH tham gia chương trình.
  1. Điều kiện áp dụng
  • Ít nhất 1 đơn hàng/ tháng, và liên tiếp trong 2 tiếp.
  • Khách hàng ngưng mua trong tháng sẽ không được tính khách hàng mua hàng định kì.
Mail letter Đăng ký email nhận thông tin về sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi và các hội thảo sức khỏe cùng shopnguoicaotuoi.com